17 september, 2019

Del 1: Hur säljer man stearinljus i ett land upplyst av elektriska lampor?

1839 startade Lars Johan Hierta Liljeholmens Tekniska Fabrik och stearinljustillverkningen. Det blev en omedelbar succé – men det har inte varit självklart att stearinljuset skulle överleva på sikt.

Elektriciteten byggdes ut i Sverige och allt fler elektriska lampor lyste upp hemmen kring förra sekelskiftet 1800-1900.

1912 slog Nordisk Familjebok fast:

”….ljustillverkningen är numer en småningom, om än långsamt, försvinnande industri.”

Efter första världskriget sjönk produktionen av stearinljus till oroväckande låga nivåer. Det var dags att göra en kraftansträngning om fabriken skulle ha någon framtid. Stearinljus, som användes mest i jultid, lanserades nu som en stämningsskapare året runt.

Under 1920- och 30-talen gav Liljeholmens ut flera reklamskrifter med bilder av levande ljus arrangerade på vacker dukade bord. Råd och anvisningar om val av ljus, placering och skötsel fanns också med i skrifterna. Nya ljus togs fram.

En ”vacker och välordnad middagsdukning” var ”vanlig och ointressant” utan brinnande stearinljus.

Christinaljuset – ny i sortimentet 1923 – gjordes, då som nu, i flera färger för ett modernt hem.

Carl Malmsten fick i uppdrag att formge ljusstakar i trä, som alla var avpassade för Liljeholmens sortiment.

Under många år tillverkade Liljeholmens Stearinljusfabrik många andra produkter än bara ljus.

Under andra världskriget blev företaget mer känt som ett ledande kemiskt företag än som stearinljustillverkare. Ljusförsäljningen minskade…men under 1960-talet tog försäljningen äntligen fart igen!

Liljeholmens lyckades med sina ansträngningar och stora reklamkampanjer gjorde sitt till att intresset för levande ljus hemma och i offentliga lokaler ökade igen.

Bild ur en reklamskrift från 1960-talet – en välordnad och städad julgransplundring i lågans sken!

Idag står stearinljuset återigen inför stora utmaningar.

LED-belysning är en ny produkt på marknaden – men har stearinljusets vackra levande låga klarat att överleva tuffa tider då fotogenlampan och sedan elektriciteten kom och därefter tuffa tider under de båda världskrigen så skall väl stearinljuset klara även LED-belysningens intåg på marknaden!

För ingenting kan ju egentligen ersätta ett levande stearinljus – svensktillverkat och väldigt vackert sedan 1839!