värmeljus i 100% stearin

värmeljus i 100% stearin

I Sverige eldar vi mer än 300 miljoner värmeljus varje år. Därför är det naturligtvis viktigt att välja rätt ljus för hälsa och miljö.

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna som ställs kring värmeljus.

(Jos haluat tietoa suomeksi, LUE LISÄÄ TÄSTÄ>)

VAD ÄR DET FÖR MATERIAL I LILJEHOLMENS VÄRMELJUS OCH VAR TILLVERKAS DE?

Liljeholmens värmeljus är tillverkade i Oskarshamn i Sverige av stearin baserat endast på den förnybara råvaran talg. Stearinet i värmeljusen kommer från en svensk stearinleverantör. Liljeholmens stearinljus innehåller alltså inte stearin baserat på palmolja eller palmfetter.

DET FINNS VÄRMELJUS I OLIKA SLAGS MATERIAL ATT KÖPA I BUTIKEN – STEARIN, PARAFFIN, PALMOLJA – VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD OCH VILKET LJUS SKALL JAG VÄLJA?

Liljeholmens värmeljus tillverkas i 100 % stearin endast baserat på den förnybara råvaran talg. Talgen är uteslutande en restprodukt som på detta sätt får en andra användning som råvara för framtagning av stearin.

En del värmeljus av andra märken är tillverkade i 100% stearin baserat på palmolja. Palmolja är en kontroversiell produkt som är resurssnål, men som har fått dåligt rykte genom att regnskog har skövlats för ett ersättas med palmoljeplantager. Om man är osäker kan man fråga tillverkaren vad ljuset innehåller.

Ett ljus i paraffin avger föroreningar när det brinner då paraffin är en oljerestprodukt, men ljuset kan i gengäld ha en jämnare brinnförmåga och är inte så känsligt för temperaturförändringar som ett värmeljus i stearin kan vara. Ett paraffinljus passar därför bättre än ett stearinljus i utomhuslyktan.

VARFÖR ÄR DET IBLAND STEARIN KVAR I KOPPEN NÄR VÄRMELJUSET HAR BRUNNIT UT?

Brinntiden hos Liljeholmens ljus är noga undersökt i tester på vår kvalitetsavdelning, men brinntiden kan ändå skilja sig något från den angivna tiden som står på förpackningen. Detta kan bland annat bero på följande:

• Värmeljus i stearin kan brinna sämre om det är kallt i rummet eller om man placerar det ute i en lykta under vintertid. Detta beror oftast på att stearinet i koppen inte värms upp tillräckligt för att all stearin i ljuset skall hinna bli varmt och flytande – följden kan då bli att ljuset endast brinner ned i mitten av koppen.

• En värmeljushållare i metall eller tjockare glas samt ett underlag i sten eller annat kompakt material kan orsaka att värme från ljuset leds bort och att det därför brinner sämre och med lägre låga. Det bästa är att prova sig fram med olika slags lyktor och placeringar av värmeljuset för att på så sätt få bästa möjliga förutsättningar för att ljuset skall brinna bra och säkert.

• Alla värmeljus – vilket fabrikat det än gäller – är konstruerade så att de helst skall tändas endast en gång och sedan få brinna ut. Ett värmeljus kan få kortare brinntid än den angivna om man tänder och släcker det flera gånger. Om man ändå gör det bör man se till att all stearinmassa har hunnit värmas upp helt, alltså är flytande innan man släcker ljuset, annars kan det bildas en grop i mitten av ljuset eller så kan veken påverkas på så sätt att lågan blir liten och tunn.

• Ett ljus skall alltid placeras på ett plant och icke lutande underlag. Om ett värmeljus placeras på ett lutande underlag kan detta medföra att ljuset brinner ojämnt och att allt stearin inte hinner bli varmt och flytande under brinntiden. Risken finns även att det blir för varmt i ena delen av koppen och att ljuset då brinner med en högre och kraftigare låga än normalt.

• Man skall alltid använda en hållare eller värmare med tillräcklig ventilation till sina värmeljus.

Det bästa är att under uppsikt prova sig fram med olika slags lyktor och placeringar av värmeljuset för att på så sätt få bästa möjliga förutsättningar för att ljuset skall brinna bra och säkert.

HUR SKALL JAG SORTERA FÖRPACKNINGEN OCH VÄRMELJUSKOPPEN NÄR LJUSET HAR BRUNNIT UT?

Det är viktigt att sortera kopp och vekstöd på rätt sätt efter att värmeljuset brunnit klart.
Hållaren till Liljeholmens stearinvärmeljus är tillverkad i aluminium och att återvinna aluminium är energieffektivt. Lämna koppen i metallsorteringen på din återvinningscentral (ej på återvinningsstationen).
I hållaren sitter vekstödet som veken är fäst i. Även vekstödet – som är tillverkat i järn – skall sorteras som metall och lämnas i samma behållare i metallsorteringen på din återvinningscentral – men se till att separera vekstödet från aluminiumhållaren innan du lämnar iväg det använda värmeljuset!
Förpackningen som värmeljusen ligger i sorteras som plastförpackning på återvinningsstationen.

VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG ANVÄNDER VÄRMELJUS?

• Lämna inte levande ljus obevakade. En god regel är att den som har tänt ljusen ansvarar för dem – och släcker dem!
• Lämna aldrig barn eller djur ensamma med levande ljus.
• Använd alltid ljushållare. Ett värmeljus skall placeras i hållare eller värmare med tillräcklig ventilation.
• Se till att ljuset står fritt, stadigt och helt upprätt både på underlaget och i ljusstaken.
• Tänk på var du ställer ljuset, så att till exempel inte en gardin kan fladdra till av vind- eller elementdrag eller att ljuset placeras ovanför ett brännbart material så som en soffa, TV eller andra elektriska apparater.
• Placera inte ett ljus i drag.
• Ställ inte ljusen för nära varandra – minst 7 cm bör det vara mellan två tända ljus.
• Blås aldrig ut ljuset – släck det genom att täcka det med en ljussläckare. Släcka aldrig ett ljus med vätska!
• Tänk på att inte flytta ditt värmeljus när det brinner. Risken finns att vekstödet som håller veken på plats i mitten av hållaren flyttar på sig, och det kan medföra att ljuset blir för varmt och att lågan därmed blir högre. Släck då ljuset genom att täcka det med t ex ett grytlock – försök inte att blåsa ut ljuset.
• Måste du flytta ljuset, släck det först, vänta till stearinet har stelnat och flytta därefter ljuset.
• Håll alltid ljuset fritt från tändstickor eller annat skräp för att undvika att ljuset flammar upp.

Hittade du inte svar på din fråga här? Kontakta oss (info@liljeholmens.se) så svarar vi dig så snart som möjligt!