värmeljus i 100% stearin

värmeljus i 100% stearin

material och miljö

I Sverige eldar vi upp mer än 300 miljoner värmeljus varje år. Det är därför viktigt att välja rätt ljus för hälsa och miljö – Liljeholmens värmeljus i 100% stearin!

Av flera anledningar är Liljeholmens stearinvärmeljus att föredra framför paraffinljus och ljus tillverkade i material baserade på palmolja.

Liljeholmens värmeljus är tillverkade i Oskarshamn, Sverige av stearin baserat på den förnybara råvaran talg och bidrar därmed inte till växthuseffekten. Ett stearinljus avger minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen. Stearinet i värmeljusen kommer från en svensk stearinleverantör.

brinntid och känslighet hos stearinljus

Brinntiden hos stearinljusen är noga undersökt i tester på Liljeholmens laboratorium, men brinntiden kan ändå skilja sig något från den angivna tiden som står på förpackningen. Detta kan bland annat bero på temperaturen i det rum där ditt stearinvärmeljus är placerat, rummets storlek eller hur lång tid du låter ljuset brinna varje gång du har det tänt.

Alla värmeljus – vilket fabrikat det än gäller – är konstruerade så att de helst skall tändas endast en gång och sedan få brinna ut. Ett värmeljus kan få kortare brinntid än den angivna om du tänder och släcker det flera gånger.

Om man ändå gör det bör man se till att all stearinmassa har hunnit värmas upp helt, alltså är flytande innan man släcker ljuset, annars kan det bildas en grop i mitten av ljuset eller så kan veken påverkas på så sätt att lågan blir liten och tunn.

Värmeljus i stearin kan även brinna sämre om det är kallt i rummet eller om man placerar det ute i en lykta under vintertid. En värmeljushållare i metall eller tjockare glas samt ett underlag i sten eller annat kompakt material kan också orsaka att värme från ljuset leds bort och det därför brinner sämre och med lägre låga. Det bästa är att prova sig fram med olika slags lyktor och placeringar av värmeljuset för att på så sätt få bästa möjliga förutsättningar för att ljuset skall brinna bra och säkert.

Ett värmeljus i stearin är känsligare än ett paraffinljus på grund av att stearinljuset har en högre smältpunkt – men vad föredrar du? Ett ljus som förorenar men har en jämnare brinnförmåga och inte är så känsligt för temperaturförändringar – eller ett som är bättre både ur hälso- och miljösynpunkt? För oss på Liljeholmens är valet lätt – vi väljer naturligtvis alltid 100% stearin!

sortering av material och förpackning

Det är viktigt att återvinna det som blir kvar när värmeljuset brunnit klart.

Hållaren till Liljeholmens stearinvärmeljus är tillverkad i aluminium och att återvinna aluminium är energieffektivt – man sparar hela 95% av energin genom att återvinna mot att nytillverka!

I hållaren sitter vekstödet som veken är fäst i. Både aluminiumkoppen och vekstödet – som är tillverkat i järn -skall sorteras som metall och lämnas i samma behållare i metallsorteringen på din återvinningscentral – men se till att separera vekstödet från aluminiumhållaren innan du lämnar iväg det använda värmeljuset!

I återvinningen fastnar nämligen vekstödet i en magnet, medan hållaren i aluminium, som inte är inte magnetisk, sorteras för sig. Sitter de båda materialen ihop följer hållaren i aluminium med vekstödet i järn och brinner helt i onödan upp vid smältningen av järnet.

Förpackningen som värmeljusen ligger i sorteras som plastförpackning på återvinningsstationen.